sborníky

Sborníky – celé číslo

Tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy. Další tvůrce. Místo: vydavatel, rok. ISBN (nebo ISSN).

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

o         PINKER, Jiří (ed.). Applied electronics 2005: international conference: Pilsen, 7‑8 September 2005. University of West Bohemia, 2005. ISBN 80‑7043‑369‑8.

o         Archeologie západních Čech. Západočeské muzeum v Plzni, roč. 13 (1922), č. 1. ISSN 1804‑2953.

o         JORGE, Joaquim a SKALA, Václav (ed.). WSCG '2006: full papers proceedings: the 14‑th international conference in central Europe on computer graphics, visualization and computer vision 2006: University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic, January 31 ‑ February 2, 2006. Plzen: University of West Bohemia, 2006. ISBN 80‑86943‑03‑8.

o         ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena; KULHAVÝ, Viktor a PROCHÁZKA, Jakub (ed.). Konference psychologie práce a organizace 2011: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno 25.‑26. května 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978‑80‑210‑5490‑5.